Thu hồi nợ quá hạn thanh toán

Vào tháng 5/2007 Công ty tôi (bên A) có ứng vốn cho một hộ nuôi cá (bên B) để liên kết nuôi cá xuất khẩu. Tuy nhiên do tình hình khó khăn nên 2 bên thỏa thuận để bên B bán cá cho Nhà máy khác

Vào tháng 5/2007 Công ty tôi (bên A) có ứng vốn cho một hộ nuôi cá (bên B) để liên kết nuôi cá xuất khẩu. Tuy nhiên do tình hình khó khăn nên 2 bên thỏa thuận để bên B bán cá cho Nhà máy khác

Vào tháng 5/2007 Công ty tôi (bên A) có ứng vốn cho một hộ nuôi cá (bên B) để liên kết nuôi cá xuất khẩu. Tuy nhiên do tình hình khó khăn nên 2 bên thỏa thuận để bên B bán cá cho Nhà máy khác

Vào tháng 5/2007 Công ty tôi (bên A) có ứng vốn cho một hộ nuôi cá (bên B) để liên kết nuôi cá xuất khẩu. Tuy nhiên do tình hình khó khăn nên 2 bên thỏa thuận để bên B bán cá cho Nhà máy khác

Vào tháng 5/2007 Công ty tôi (bên A) có ứng vốn cho một hộ nuôi cá (bên B) để liên kết nuôi cá xuất khẩu. Tuy nhiên do tình hình khó khăn nên 2 bên thỏa thuận để bên B bán cá cho Nhà máy khác

KEYWORD_3

Lời đầu tiên, Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Quý khách hàng ngày càng thành công và phát triển!

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, kéo theo nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh ...

KEYWORD_1
KEYWORD_1
 

© 2012 www.thuno.net . Thiết kế bởi Việt SEO